IT-Tjänster

Med våra IT-tjänster kan du försäkra dig om att IT-miljön alltid fungerar och att ni syns på nätet.

IT-Säkerhet

Vi säkerställer att nätverk, datorer och servrar fungerar utan onödiga risker. Vi ser till att systemen går att återställa efter en eventuell skada, har högsta säkerheten och är skyddat mot de nya hoten.
 • Skydd mot Ransomware i Domän eller Arbetsgrupp.
 • Installation och drift av Virusskydd i företagsmiljö.
 • Säkerhetsanalys av nätverk och Internet samt framtagning av säkerhetspolicys och rutiner.
 • Säkerhetskopiering och framtagning av rutiner.
 • Kryptering av e-post och datorer.
 • Utbildning av användare.

IT-Drift och Installation

Vi installerar och driver datorsystem, nätverk och MPS / ERP system på ett optimalt sätt. Vi ser till att användarna kan utföra sitt arbete utan problem, med minsta risk att skada något av misstag.
 • Installation och uppbyggnad av Nätverk, Domän och Intranät.
 • Drift, Underhåll och Administration av Nätverk och Servrar.
 • Säkerhetshantering med Group Polices.
 • Distansarbete över företagsanpassad krypterad VPN anslutning.
 • Drift och underhåll av Monitor MPS / ERP Affärssystem.
 • Optimering och övervakning av klienter.
 • Installation, Anpassning och underhåll av Medicinska IT-system.
 • Utbildning och Support till användare.

WEB & Systemutveckling

Vi utvecklar och underhåller programvaror och hemsidor. Vi ser till att ni syns på nätet och att hemsidan hittas med sökmotorer.  Vi utför programutveckling med upp till medicintekniska krav vid behov.
 • Framtagning, Underhåll och Uppdateringar av Hemsidor och Webb-platser.
 • Google Analytics, Google Search Console
 • Företagskanal på YouTube, FaceBook, LinkedIn
 • Underhåll och utveckling av programvaror i C, C#, .Net, HTML, PHP, CSS, script.