Medicinteknisk Utveckling

Vi har lång klinisk erfarenhet inom Medicinteknisk Utveckling.

Från idé och prototyp till färdigt system med serieproduktion.
 • Ambulatorisk Polysomnografi EEG, EOG, EMG, EKG, BCG med ingående delar: elektronik, mekanik, firmware, programvaror för setup-display-analys, väskor, bärselar, förpackningar, formsprutningsverktyg.
 • Signalsynkroniserad videosystem för användning i hemmet eller sömnlabb i samband med Ambulatorisk Polysomnografi.
 • System för eHälsa, distanssjukvård och webbportaler för patient och diagnos.
 • Utveckling av sensorer och system för kontaktlös mätning av kroppsliga parametrar.
 • Autonoma mätsystem för sömnkvalitetsmätning för bland annat Hotell.
 • Drowsiness monitoring system för fordon.
 • Anpassning av system till CPAP.
 • Kravspecificering.
 • Klinisk och Teknisk Validering och Verifiering.
 • Konstruktion, projektledning, teknisk dokumentation, kliniska tester och uppföljning enligt medicintekniska direktiven.
 • Produktvård, spårbarhet, installation.
 • Framtagning av system- och användarmanualer.
 • Support och utbildning till kunder och återförsäljare.
 • Installation och anpassning av IT-system och mätutrustning i sömn och forskningslabb.
 • Underhåll och reparation av medicinteknisk utrustning och mätsystem.